Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни спілка голів


с. 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
01042,м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 17 тел., факс 8(044) 528-65-96

E – mail: RADA_2009@ukr.net

сайт: spylka.com.ua

НАКАЗ № 23- 2012
08 червня 2012 р. м. Київ
З метою подальшого підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання 18-20 квітня 2012 року на базі Хмельницького політехнічного коледжу була проведена VІ Всеукраїнська олімпіада з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України.
В фінальній частині олімпіади приймали участь представники 23 області, АР Крим та 2 міста України:
Дніпропетровська область,

Чернівецька область,

Донецька область,

Сумська область,

Харківська область,

Херсонська область,

Запорізька область,

Черкаська область,

Полтавська область,

м. Севастополь,

Вінницька область,

Одеська область,

Луганська область,

Хмельницька область,

Житомирська область,

Рівненська область,

Київська область,

Тернопільська область,

Чернігівська область,

АР Крим,


Кіровоградська область,

Івано-Франківська область,

Волинська область,

Закарпатська область,

м. Київ,

Львівська область.


Олімпіада передбачала виявлення рівня підготовки студентів з інформатики та комп’ютерної техніки.

Завдання олімпіади вимагали від учасників високого рівня теоретичних знань апаратного та програмного забезпечення персонального комп’ютера, практичних навичок роботи в текстовому редакторі MS Word , табличному процесорі MS Excel , MS Access.Підготовку та проведення олімпіади здійснював організаційний комітет олімпіади у складі:

 1. ПРОСКУРА Світлана Леонідівна - голова оргкомітету, голова методичного об’єднання викладачів інформатики м. Києва, голова циклової комісії інформатики та програмування Київського технікуму електронних приладів;

 2. БОДАРЕЦЬКИЙ Микола Дмитрович - член оргкомітету , директор Хмельницького політехнічного коледжу;

 3. ФРІМЕРШТЕЙН Григорій Олександрович - член оргкомітету, заступник директора з навчальної роботи Хмельницького політехнічного коледжу;

 4. ЯКОВЕНКО Віра Дмитрівна - член оргкомітету, завідуюча віділенням «Комп’ютерної та програмної інженерії» Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ;

 5. ЗАСЛАВСЬКА Лілія Федорівна - член оргкомітету, голова методоб’єднання викладачів інформатики Донецької області, викладач Горлівського машинобудівного коледжу;

 6. ОВЧАР Іван Миколайович - член оргкомітету, голова циклової комісії математично-природничих наук Вінницького технічного коледжу;

 7. ЮЗЬКІВ Андрій Васильович - член оргкомітету - голова циклової комісії комп’ютерних дисциплін Технічного коледжу Тернопільського технічного коледжу.

Методом жеребкування були вибрані наступні члени журі по наступних розділах:MS-Word

Вінокур Тетяна Семенівна – голова журі з Word - викладач Севастопольського морського коледжу Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (СМК)

Лобова Валентина Володимирівна – викладач Машинобудівного коледжу Сумського державного університету, (Сумська область)

Березюк Галина Сергіївна– викладач Коледжу ресторанного господарства НУХТ

(м. Київ)Тихоненко Аліна Миколаївна– викладач Черкаського державного бізнес-коледжу (ЧДБК), (Черкаська область)

Трофименко Анастасія Сергіївна – викладач Криворізького гірничо-електромеханічного технікуму ДВНЗ "Криворізький національний університет (ГЕМТ КТУ), (Дніпропетровська область);

Парфутко Наталія Григорівна – викладач Гусятинського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя,(Тернопільська область).

MS-Excel
Сердюк Світлана Анатоліївна - голова журі з Excel - голова циклової комісії програмування та комп’ютерних систем коледжу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, (Луганська область);

Галамага Лідія Юліанівна – викладач Бурштинського енергетичного коледжу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, ( Івано-Франківська область);

Циммерман Олена Володимирівна – викладач Економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету(ЕПК), (Запорізька область );

Костюченко Галина Петрівна – викладач Коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету, (Хмельницька область);

Слєсаренко Тетяна Михайлівна – викладач Київського фінансово-економічниого коледжу Національного університету державної податкової служби України (КФЕК НУДПСУ), (Київська обл.);

Шинкаренко Людмила Миколаївна – викладач Коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, (Полтавська область ).
MS-Access

Захарова Марина Валеріївна, голова журі MS Access – викладач вищого навчального закладу «Кіровоградський технікум механізації сільського господарства» (ВНЗ КТМСГ), (Кіровоградська область);

Колесник Анатолій Іванович – викладач Вінницького технічного коледжу, (Вінницька область);

Кізим Світлана Олександрівна – викладач Волинського технікуму Національного університету харчових технологій (ВТ НУХТ), (Волинська область);

Биховець Інна Миколаївна – викладач Чернігівського промислово-економічного коледжу Київського національного університету технологій та дизайну (ЧПЕК КНУТД), (Чернігівська область);

Федорина Тетяна Вікторівна – викладач Донецького політехнічного технікуму, (Донецька область);

Сушма Анастасія Володимирівна – викладач Чернівецького політехнічного коледжу (ЧПК), (Чернівецька область).

Для підрахування балів методом жеребкування була сформована лічильна комісія у складі:Онищук Віктор Володимирович – голова лічильної комісії, викладач Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету, Рівненська область;

Мурадасилова Ление Рустемовна – викладач КРВУЗ «Феодосийский политехнический техникум», АР Крим;

Кудлай Людмила Анатоліївна Бердичівський – викладач Коледжу промисловості, економіки та права (БКПЕП), Житомирська обл.;

Данько-Товтин Людмила Ярославівна – викладач Природничо-гуманітарного коледжу Закарпатського державного університету (ПГК ЗакДУ), Закарпатська область

Яцків Любов Федорівна – викладач Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету, Львівська область

Помінчук Наталля Анатоліївна – викладач Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій, (Одеська область)
Була сформована апеляційна комісія у складі:
Жадченко Ірина Юріївна – викладач Харківського патентно-компютерного коледжу, (Харківська область)

Біляєва Галина Миколаївна – викладач Новокаховський приладобудівний технікум, (НКПТ) Херсонська область

На підставі рішення засідання оргкомітету VІ Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації було вирішено присудити одне 1 місце , одне 2-е місце , одне 3-є місце.Місця серед студентів розподілилися наступним чином:
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ VI ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

З ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ


Місця

Область

ПІБ учасника

Назва ВНЗ

Викладач

Всього балів

1

Дніпропетровська область

Волков Владислав -Володимирович

Криворізький гірничо-електромеханічний технікум ДВНЗ "Криворізький національний університет (ГЕМТ КТУ)

Трофименко . Анастасія Сергіївна

70,4

2

Чернівецька область

Гладченко Юлія Андріївна

«Чернівецький політехнічний коледж» (ЧПК)

Сушма Анастасія Володимирівна

59,6

3

Донецька область

Горбачов Віталій. Ігорович

Донецький політехнічний технікум

Федорина Тетяна Вікторівна

58,65

4

Сумська область

Лобов Євгеній Сергійович

Машинобудівний коледж Сумського державного університету

Лобова Валентина Володимирівна

58,1

5

Харківська область

Мигаль Андрій Віталійович

Харківський патентно-компютерний коледж

Жадченко Ірина Юріївна

57,5

6

Херсонська область

Пісоцький Олександр Олександрович

Новокаховський приладобудівний технікум (НКПТ)

Біляєва Галина Миколаївна

55,2

7

Запорізька область

Таран Артем Олександрович

Економіко-правничий коледж Запорізького національного університету (ЕПК)

Циммерман Олена Володимирівна

54,7

8

Черкаська область

Пляченко Богдан Юрійович

Черкаський державний бізнес-коледж (ЧДБК)

Тихоненко Аліна Миколаївна

51,55

9

Полтавська область

Левченко Роман Олександрович

Коледж Кременчуцького національного університету мені Михайла Остроградського

Шинкаренко Людмила Миколаївна

50,2

10

Севастополь

Ігошев Руслан Євгенович

Севастопольський морський коледж Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (СМК)

Вінокур Тетяна Семенівна

49,7

11

Вінницька область

Попов Роман Сергійович

Вінницький технічний коледж

Колесник Анатолій Іванович

48,95

12

Одеська область

Бродський Олександр Юрійович

Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій (ОТК ОНАХТ)

Алексєєнко Катерина Вікторівна

45,85

13

Луганська область

Старцева Анна Олександріна

Коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Сердюк Світлана Анатоліївна

44,4

14

Хмельницька область

Данілов Денис Валерійович

Коледж Подільського державного аграрно-технічного університету

Костюченко Галина Петрівна

44,1

15

Житомирська область

Рибак Антон Олександрович

Бердичівський коледж промисловості, економіки та права (БКПЕП)

Кудлай Людмила Анатоліївна

43,5

16

Рівненська область

Цупа Василь Васильович

Сарненський педагогічний коледж РДГУ

Онищук Віктор Володимирович

42,15

17

Київська обл.

Первусяк Наталія Михайлівна

Київський фінансово-економічний коледж Національного університету державної податкової служби України (КФЕК НУДПСУ)

Слєсаренко Тетяна Михайлівна

40,15

18

Тернопільська область

Біланюк Святослав Володимирович

Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Парфутко Наталія Григорівна

39,25

19

Чернігівська область

Павлова Катерина Василівна

Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного університету технологій та дизайну (ЧПЕК КНУТД)

Биховець Інна Миколаївна

39,2

20

АР Крим

Варлашкин Андрей Геннадійович

КРВУЗ «Феодосийский политехнический техникум»

Мурадасилова Ление Рустемовна.

36,15

21

Кіровоградська область

Дудник Анастасія Олегівна

ВНЗ «Кіровоградський технікум механізації сільського господарства» (ВНЗ КТМСГ)

Захарова Марина Валеріївна

33,7

22

Івано-Франківська область

Николин Святослав Миколайович

Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Галамага Лідія Юліанівна

29,35

23

Волинська область

Назарук Станіслав Олександрович

Волинський технікум Національного університету харчових технологій (ВТ НУХТ)

Кізим Світлана Олександрівна

28,2

24

Закарпатська область

Молнар Крістіан Золтанович

Природничо-гуманітарний коледж Закарпатського державного університету (ПГК.ЗакДУ)

Данько-Товтин Людмила Ярославівна

27,65

25

Київ

Олішевський Ярослав Валентинович

Коледж ресторанного господарства НУХТ

Березюк Галина Сергіївна

26,95

26

Львівська область

Андріїв Роман Іванович

Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету

Яцків Любов Федорівна

15,8

На підставі рішення журі VІ Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп'ютерної техніки серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,НАКАЗУЮ:

 1. Нагородити Грамотами Спілки Голів обласних Рад директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України та вийти з клопотаннями до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про нагородження Грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та матеріального заохочення студентів, що посіли призові місця у VІ Всеукраїнській олімпіаді з інформатики та їх керівників:


1 місце Волков Владислав Володимирович, Криворізький гірничо -

електромеханічний технікум ДВНЗ "Криворізький національний

університет» (керівник – Трофименко Анастасія Сергіївна);

2 місце Гладченко Юлія Андріївна , Державний вищий навчальний

заклад «Чернівецький політехнічний коледж»(керівник – Сушма Анастасія Володимирівна);

3 місце Горбачов Віталій. Ігорович, Донецький політехнічний технікум (керівник – Величко Павло Іванович ).
2. Нагородити Грамотами Спілки Голів обласних Рад директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України та вийти з клопотаннями до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про нагородження Грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та матеріального заохочення організаційного комітету ІІІ етапу олімпіади, що працював у складі:
- Проскура Світлана Леонідівна - голова оргкомітету, голова методичного об’єднання викладачів інформатики м. Києва, голова циклової комісії інформатики та програмування Київського технікуму електронних приладів;

- Фрімерштейн Григорій Олександрович - член оргкомітету, заступник директора з навчальної роботи Хмельницького політехнічного коледжу;

- Яковенко Віра Дмитрівна - член оргкомітету, заввіділенням «Комп’ютерної та програмної інженерії» Херсонського політехнічного коледжу;

- Овчар Іван Миколайович - член оргкомітету, голова циклової комісії математично-природничих наук Вінницького технічного коледжу;

- Юзьків Андрій Васильович - член оргкомітету - голова циклової комісії комп’ютерних дисциплін Тернопільського технічного коледжу;

- Нарожний Олександр Васильович (член оргкомітету-організатор технічної підтримки олімпіади)- заступник директора з навчально-виробничої роботи Херсонського політехнічного коледжу ;

- Карлова Наталья Іванівна голова циклової комісії програмної інженерії Херсонського політехнічного коледжу.


 1. Оголосити подяку та нагородити Грамотами Спілки Голів обласних Рад директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України:

 • Гуменну Валентину Вікторовну – завідуючу відділенням програмування, викладача- методиста;

 • Миколюка Олега Володимировича – викладача вищої категорії (інформатики), голову методоб’єднання викладачів інформатики ВНЗ І-ІІ рівнів акредитаціїї м. Хмельницького;

 • Щуцького Сергія В’ячеславовича – викладача спеціальних дисциплін вищої категорії, голову циклової комісії програмного забезпечення;

 • Кондратюка Євгена Сергійовича – фахівця лабораторії інформаційних технологій. 1. Вийти з клопотаннями до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про нагородження Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та преміювання у розмірі двох посадових окладів з спеціального фонду   Бодарецького Миколу Дмитровича, директора Хмельницького політехнічного коледжу.
 1. Вийти з клопотаннями до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про преміювання зі спеціального фонду у розмірі посадового окладу директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, студенти яких посіли призові місця:

Друзя Віктора Дмитровича – директора Криворізького гірничо -

електромеханічного технікуму ДВНЗ "Криворізький національний

університет»;

Фесік Людмилу Іванівну – директора Державного вищого навчального

закладу «Чернівецький політехнічний коледж»;Голоса Іллю Григоровича – директора Донецького політехнічного технікуму.

6. Оголосити подяку та вийти з клопотаннями до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про преміювання у розмірі двох посадових окладів з спеціального фонду за активну роботу з організації та проведення VІ Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки у 2011-2012 навчальному році Голів обласних Рад директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України, студенти яких взяли участь у олімпіаді:

 • Похресника Анатолія Костянтиновича – м. Київ;

 • Захарцева Анатолія Івановича (Автономна республіка Крим);

 • Домінського Олега  Станіславовича (Вінницька область);

 • Бойчука Петра Микитовича (Волинська область);

 • Таберка Лева Миколайовича ( Дніпропетровська область);

 • Зайцева Олександра Пилиповича (Донецька область);

 • Ніколенка Олександра Васильовича (Житомирська область);

 • Гаврилка Петра Петровича (Закарпатська обл..);

 • Мельника Олександра Миколайовича (Запорізька область);

 • Нагорного Ростислава Васильовича (Івано-Франківська область);

 • Степуру Аллу Олегівну (Київська обл.);

 • Тарана Олександра Володимировича (Кіровоградська обл..);

 • Лисенко Наталію Іванівну (Луганська область);

 • Лазура  Петра Юрійовича (Львівська область);

 • Коваленка Анатолія Володимировича (Одеська область);

 • Шевнікова Миколу Янайовича ( Полтавська область);

 • Герзеля Віталія Михайловича (Рівненська область);

 • Антикова Миколу Миколайовича (Сумська область);

 • Калушку Володимира Павловича (Тернопільська область);

 • Мороза Віктора Дмитровича (Харківська обл..);

 • Яковенка Олександра Євгеновича (Херсонська область);

 • Бодарецького Миколу Дмитровича (Хмельницька область);

 • Зажирка Миколу Петровича ( Черкаська область);

 • Макаренко Валентину Дмитрівну( Чернівецька область);

 • Радченка Віктора Миколайовича (Чернігівська область);

 • Шика Михайла Петровича (м. Севастополь).

7. Рекомендувати директорам технікумів та коледжів морально та матеріально заохотити членів оргкомітету, організаторів , учасників олімпіади та їх керівників.
Голова Спілки

обласних Рад директорів

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації А.К.Похресник України
с. 1

скачать файл